• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
  • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
  • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

Procedura oceny

Podmioty, które zdecydują się wziąć udział w Programie, wypełniają na początek zgłoszenie wraz z ankietą samooceny. W dokumencie tym prezentują swoją działalność i osiągnięcia w dziedzinie zarządzania i podnoszenia jakości świadczonych usług. Zgłoszenie wraz z ankietą dostępne jest TUTAJ. Zgłoszenia do 9. edycji Programu przyjmujemy w terminie do 13 października 2023 roku.

Eksperci Programu analizują i recenzują przygotowane ankiety, a następnie ekspert uzupełnia oraz weryfikuje przedstawione w nich informacje. Jeśli w wyniku tej oceny uczestnicy Programu otrzymają przewidzianą regulaminem liczbę punktów (co najmniej 75 na 110 możliwych do uzyskania), Instytut przyznaje im certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Ekspertami Programu są naukowcy i praktycy zarządzania, w tym certyfkowani audytorzy systemów zarządzania jakością.

O certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” można się ubiegać w jednej z kategorii: 1. Szpital, 2. Przychodnia/ośrodek zdrowia lub inny podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, 3. Praktyka zawodowa lekarza lub lekarza dentysty, 4. Sanatorium uzdrowiskowe, 5. Firma farmaceutyczna/producent wyrobów medycznych, 6. Dystrybutor wyrobów medycznych, 7. Apteka, 8. Transport sanitarny i ratownictwo medyczne, 9. Laboratorium medyczne, 10. Dietetyka / medycyna estetyczna / SPA.
 
Organizatorzy nie ujawniają nazw ani innych danych uczestników Programu, którzy nie otrzymają certyfikatu. Organizatorzy mają prawo podać jedynie liczbę uczestników danej edycji Programu oraz nazwy uczestników, którym przyznano certyfikat. Ewentualny negatywny wynik certyfikacji nie będzie więc ujawniony publicznie.

Konkurs ma charakter odpłatny, ale wyłącznie w przypadku uzyskania przez uczestnika Certyfikatu "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia". Wysokość opłaty certyfikacyjnej określa Regulamin Konkursu dostępny tutaj.