• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
  • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
  • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu i Programu Certyfikacji "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" jest Quality Institute (dawniej: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.). Instytut jest międzynarodową spółką audytorsko-doradczą specjalizującą się w działalności konsultingowej na rzecz instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i prywatnych przedsiębiorstw. Instytut posiada swoje biura w Berlinie i Warszawie, prowadząc równolegle działalność również na rynku niemieckim. Spółka współpracuje z przedstawicielami świata nauki oraz praktykami zarządzania, oferując swoim klientom usługi najwyższej klasy specjalistów zajmujących się problematyką menadżerską w biznesie, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Instytut specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania wartością, zapewniając - w ramach oferty konsultingowej - dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów z Polski i zagranicy. Instytut zajmuje się ponadto usługami z zakresu komunikacji społecznej, marketingu i public relations, jak również usługami szkoleniowymi i naukowo-badawczymi (badania opinii publicznej, badania rynków, badania struktury organizacyjnej etc.). Instytut realizuje własne projekty rankingowania i certyfikowania organizacji, produktów i usług, adresowane m.in. do branży medycznej, administracji publicznej i przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje na temat Organizatora dostępne są na stronie www.instytut-zarzadzania.pl