• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
  • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
  • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

LAUREACI O NAS

Paweł Chodyniak, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.

Zarówno dla Zarządu, jak i pozostałych pracowników Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. zdobycie wyróżnienia „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” oznacza docenienie wysiłku oraz trudu włożonego w poprawę jakości Szpitala, która to jakość objawia się zarówno w lepszej organizacji pracy, poprawie warunków infrastrukturalnych, poprawie bezpieczeństwa epidemiologicznego, a zwłaszcza wprowadzeniem nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych. Otrzymane wyróżnienie nie tylko zobowiązuje do szukania jeszcze lepszych rozwiązań w realizacji bieżących zadań, ale stanowi dla nas również wyzwanie i ogromną motywację do jeszcze lepszej i efektywniejszej pracy. Najważniejszą korzyścią, jaką odnosi Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z udziału w Programie jest wzrost uznania i zaufania wśród pacjentów korzystających z usług medycznych świadczonych przez naszą jednostkę, a także ich rodzin.


Beata Boruta, Wiceprezes Zarządu Śląskich Laboratoriów Analitycznych

Otrzymanie certyfikatu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” przez Śląskie Laboratoria Analityczne było dla nas sygnałem, że jako firma zmierzamy we właściwym kierunku. Chcemy, aby placówki służby zdrowia, z którymi współpracujemy na co dzień otrzymały sygnał, że badania laboratoryjne wykonuje dla nich firma o najwyższych standardach jakościowych. To w końcu gwarancja komfortu i bezpieczeństwa. Otrzymanie certyfikatu opisaliśmy na naszej stronie www oraz w Social Media. Godłem chwalimy się także w naszych materiałach marketingowych. Traktujemy je jako dodatkowy element, który ma za zadanie przekonać potencjalnych klientów do współpracy z nami. Obecnie podejmujemy dalsze ambitne inicjatywy. Jesteśmy świadomi, że każdego dnia musimy stawać się coraz lepsi aby sprostać wymaganiom naszych klientów. Zapraszamy jednocześnie na naszą stronę www oraz do kontaktu z nami: www.sla.pl/dla-lekarzy/oferta-lekarze/


Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Uzyskany certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, przyznany na podstawie oceny ekspertów ze środowisk naukowych, posiadających dorobek i doświadczenie w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia, pozwala pozycjonować naszą placówkę na rynku jako nowoczesną i dbającą o wysokie standardy w działalności medycznej. Potwierdzeniem tego jest ciągle rosnąca liczba dawców krwi i płynność zaopatrzenia podmiotów leczniczych, zarówno na terenie województwa podlaskiego, jak i województw ościennych, w krew i jej składniki. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku będzie kontynuowało prowadzenie regularnych audytów wewnętrznych i zewnętrznych zapewniających ciągłe czuwanie nad jakością świadczonych usług


Lek. dent. Renata Dąbrowska, Renident. Gabinet Stomatologiczny

Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” daje pacjentom pewność, że mają do czynienia z jednostką, dla której wysoka jakość, efektywność i innowacyjność stanowią najwyższe wartości. Wyróżnienie to zapewnia o wysokich standardach leczenia i indywidualnym podejściu do potrzeb pacjenta. Kapituła Programu doceniła przede wszystkim zasoby niematerialne naszego gabinetu. Dostrzeżono zaangażowanie kadry w ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez liczne szkolenia, warsztaty, sympozja. Kapituła zwróciła także uwagę na wysokie standardy w zakresie obsługi pacjenta i działalność na rzecz promocji zdrowia. Wysoko oceniona została również stale rozwijana baza infrastrukturalna, głównie sprzętowa. Stawiamy bowiem na innowacyjne technologie stomatologiczne. Z pewnością będziemy starać się nie zawieść zaufania naszych pacjentów i nadal być godnymi certyfikatu „Wysoka jakość w ochronie zdrowia”. Gabinet prowadzi politykę prorozwojową w zakresie dokształcania kadry, jak i pozyskiwania nowych technologii.


Dr n. med. Robert Starzec, MBA, dyrektor Szpitala MSW w Łodzi

W ramach I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” SP ZOZ MSW w Łodzi uzyskał jeden z najlepszych wyników w Polsce. Komisja ekspercka oceniająca naszą placówkę zwróciła uwagę na kompleksowość działań szpitala, polegającą na modernizacjach lokalowych i sprzętowych, wprowadzaniu nowych procedur medycznych, w tym procedur unikalnych na rynku, zapewnianiu stabilności finansowej jednostki oraz budowaniu marki solidnego partnera i pracodawcy. Najważniejsze atuty Szpitala, które doceniła Kapituła przyznająca certyfikat to: wykonywanie unikatowych procedur medycznych, komfort dla pacjenta w postaci szerokiego zakresu udzielanych świadczeń medycznych w jednej placówce (szpitalnych, ambulatoryjnych, pełnej diagnostyki), nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna oraz doskonałe warunki lokalowe dla hospitalizowanych pacjentów. Pochwalono nas także za stabilność finansową - stały, wieloletni dodatni wynik finansowy liczony w milionach zł, a także za wszechstronną działalność charytatywną i społeczną (białe soboty dla emerytów, opieka nad młodzieżą niepełnosprawną i wiele innych). Wyróżnienie „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” zobowiązało nas do dalszej, ciężkiej pracy na rzecz podnoszenia jakości w udzielaniu świadczeń medycznych. W najbliższym czasie planujemy m.in. podtrzymanie wdrożonych systemów jakościowych, dalsze modernizowanie sprzętowe placówki oraz wdrażanie systemów elektronicznych, zarówno w środowisku dokumentacji medycznej, jak i administracyjnej. SP ZOZ MSW w Łodzi w oficjalnych wystąpieniach zamieszcza informację o otrzymaniu certyfikatu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, co sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku placówki.