• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
 • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
 • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

Opłata certyfikacyjna

Program "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" ma charakter certyfikacji środowiskowej i nie jest dofinansowany ze środków publicznych. Koszty Programu finansowane są z opłat certyfikacyjnych, funduszy własnych Instytutu oraz środków pozyskanych od sponsorów. Podmiot, który uzyska certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej opłaty certyfikacyjnej w wysokości zależnej od kategorii uczestnictwa w Programie. Opłata certyfikacyjna pokrywa w szczególności:
 1. koszty merytoryczne i organizacyjne pracy recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych,
 2. koszty związane z organizacją ewentualnej Gali Finałowej Programu
 3. koszty związane z przygotowaniem dokumentacji certyfikacyjnej
 4. koszty pracy Sekretariatu Programu
 5. koszty promocji laureatów Programu w formach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
Opłata certyfikacyjna wnoszona jest po zakończeniu procedury certyfikacji na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Instytut.

Podmioty, które wezmą udział w Programie, a nie uzyskają certyfikatu, nie wnoszą opłaty certyfikacyjnej ani żadnych innych opłat.

Ustala się następujące stawki opłaty certyfikacyjnej:
 1. Szpital do 80 łóżek - opłata jednorazowa w wysokości 2200 zł netto
 2. Szpital o liczbie łóżek od 81 do 150 łóżek - opłata jednorazowa w wysokości 3000 zł netto
 3. Szpital o liczbie łóżek powyżej 150 - opłata jednorazowa w wysokości 4300 zł netto
 4. Przychodnia/ośrodek zdrowia lub inny podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych - opłata jednorazowa w wysokości 3200 zł netto
 5. Praktyka zawodowa lekarza lub lekarza dentysty - opłata jednorazowa w wysokości 1300 zł netto
 6. Sanatorium uzdrowiskowe - opłata jednorazowa w wysokości 2000 zł netto
 7. Firma farmaceutyczna/producent wyrobów medycznych – opłata jednorazowa w wysokości 3100 zł netto
 8. Dystrybutor wyrobów medycznych - opłata jednorazowa w wysokości 2200 zł netto
 9. Apteka - opłata jednorazowa w wysokości 1200 zł netto
 10. Transport sanitarny i ratownictwo medyczne - opłata jednorazowa w wysokości 3100 zł netto
 11. Laboratorium medyczne - opłata jednorazowa w wysokości 2000 zł netto
 12. Dietetyka / medycyna estetyczna / SPA – opłata jednorazowa w wysokości 2200 zł
Poza opłatą certyfikacyjną, o której mowa powyżej, w Programie nie obowiązują żadne inne opłaty. Podmiotowi, który posiada aktualny certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” i przystępuje do kolejnej edycji Programu w celu ponownego uzyskania certyfikatu, przysługuje bonifikata w wysokości 15 proc. wysokości opłaty certyfikacyjnej obowiązującej dla kategorii, w której uczestniczy w Programie.