• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
  • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
  • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

Lista Laureatów

Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Urszula Puskarz
 
Województwo kujawsko-pomorskie
Lecznice Citomed sp. z o.o. (w kategorii szpital oraz przychodnia)
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
 
Województwo lubelskie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
 
Województwo małopolskie
NZOZ  Szpital na Siemiradzkiego im. Rafała Czerwiakowskiego sp. z o.o.
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ w Krzeszowicach
Zakład Farmaceutyczny AMARA sp. z o.o.
 
Województwo mazowieckie
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Noble Medicine
NZOZ Centrum Terapii Dialog
 
Województwo podkarpackie
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym
 
Województwo pomorskie
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
MAWIKO sp z o.o.
 
Województwo śląskie
Praktyka Stomatologiczna UŚMIECH lek. stom. Julia Smyła
 
Województwo świętokrzyskie
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne