• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
  • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
  • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

Lista Laureatów 2022

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bat- Med Monika Bator-Gregorczyk

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji sp. z o.o.

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” sp. z o.o.

Centrum Promocji Zdrowia Sanvit sp. z o.o. Oddział Iwonicz Zdrój

CPTP SALUS sp. z o.o.

EURO-MEDICA sp. z o.o. Centrum Psychologii i Psychoterapii

Instytut Genetyki i Immunologii GENIM sp. z o.o. w Lublinie

Lecznice Citomed sp. z o.o.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital na Siemiradzkiego im. Rafała Czerwiakowskiego Sp. z o.o.

NZOZ Centrum Terapii Dialog

RODAMED sp. z o.o. Centrum Diagnostyki Obrazowej i Lekarzy Specjalistów

Salve Medica sp. z o.o. sp. k.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Solidental Spółka z o.o.

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio -Med Silesia Sp. z o.o.

Warszawski Szpital dla Dzieci SP ZOZ

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach