• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
  • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
  • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

Relacja z uroczystości

19 grudnia 2022 roku, w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, odbyła się Gala Finałowa 8. edycji Konkursu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Uroczystość miała miejsce w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Wzięli w niej udział Prezesi, Dyrektorzy, Właściciele i Menedżerowie kilkudziesięciu polskich placóek o firm medycznych, w tym m.in. szpitali, przychodni, przedsiębiorstw farmaceutycznych i laboratoriów. Organizatora Konkursu – Quality Institute – reprezentował Prezes Zarządu, Piotr Celej, który osobiście wręczył certyfikaty nagrodzonym firmom i instytucjom sektora ochrony zdrowia.
 
Certyfikat  „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” promuje najlepsze polskie placówki, instytucje i firmy działające w branży medycznej i branżach pokrewnych, np. farmaceutycznej. Certyfikat przyznawany jest podmiotom wyróżniającym się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania i troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami.
 
Certyfikat Quality Institute  ma charakter środowiskowego godła jakości i może być wykorzystywany w działalności marketingowej i promocyjnej wyróżnionych placówek, w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku medycznym, w procesie kreowania zaufania w relacjach z pacjentami, klientami czy kontrahentami, jak również w postępowaniach konkursowych, np. o fundusze europejskie, gdzie posiadanie certyfikatów jakości bywa dodatkowo punktowane.
 
-W warunkach niedostatecznej aktywności i skuteczności aparatu państwa w zakresie zapewniania rozwoju sektora ochrony zdrowia, nasi Laureaci muszą radzić sobie sami z wyzwaniami i problemami, przed którymi ów sektor staje, wchodząc w relacje z drugim człowiekiem, w relacje z pacjentem. To od Waszej kreatywności, wiedzy, mądrości i pasji zależy, jaki system ochrony zdrowia będziemy mogli zaoferować pacjentom na co dzień. Przyznanie Państwu naszego Certyfikatu potwierdza, że jesteście Państwo pod tym względem liderami w skali kraju – jesteście liderami w zakresie mądrego i odpowiedzialnego zarządzania, w zakresie wdrażania innowacji, w zakresie kreowania działań menedżerskich ukierunkowanych na dobro pacjentów, współpracowników, kontrahentów – mówił do nagrodzonych Piotr Celej, Prezes Quality Institute. -Nasz Certyfikat to wyróżnienie dla świadomych, kreatywnych, progresywnie myślących i działających menedżerów ochrony zdrowia, dla których praca w ochronie zdrowia jest pasją i misją.   Sektor usług medycznych różni się w zasadniczy sposób od innych sektorów usług ze względu na klienta, który jest pacjentem. Misją szpitali czy przychodni jest wszakże zapewnienie świadczonych usług na jak najwyższym poziomie, co wymaga dużych nakładów finansowych, ale także nowoczesnego zarządzania, innowacyjnego podejścia do własnych zadań, wrażliwości społecznej, kreatywności. W konkursie „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” nagradzamy za te właśnie cechy i atrybuty zarządzania – zarządzania, które rozumiemy w kategoriach budowania jak najlepszych relacji, przede wszystkim z pacjentami i klientami.  Gratuluję Państwu przyznanych laurów i dziękuję za Waszą pracę, której jakość w pełni uzasadnia przyznanie naszych certyfikatów – dodawał Piotr Celej w trakcie Gali.
 
Uroczystość finałowa w Krakowie stanowiła okazję do złożenia gratulacji Laureatom, prezentacji i promocji nagrodzonych instytucji medycznych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Konkursu.
 
Gala odbywała się w niezwykłym, historycznym miejscu. Historia Dworku Białoprądnickiego sięga XV wieku. Pierwsze znane wzmianki źródłowe potwierdzające istnienie na Prądniku, obok folwarku, także dworu biskupiego pochodzą z 1421 i 1468 roku.  W XVI wieku z inicjatywy biskupa krakowskiego, kanclerza Samuela Maciejowskiego wybudowano tu dostojną, renesansową rezydencję. Swój wkład w modernizację obiektu wniósł w późniejszych latach Franciszek Placidi – włoski architekt i rzeźbiarz, jeden z największych twórców europejskiego baroku. W dawnej Polsce renesansowa willa tętniła życiem, była miejscem spotkań wielu wybitnych ludzi epoki: dyplomatów, poetów, myślicieli.  To tu właśnie Łukasz Górnicki napisał pierwszy polski dramat, „Dworzanina Polskiego”, którego akcję umieścił w pałacu i przyległym doń ogrodzie. Dworkiem zachwycał się w swoich dziełach poeta Jan Kochanowski, bywał tu Mikołaj Rej, pod drzewem w przypałacowym ogrodzie odpoczywał Tadeusz Kościuszko, a swoje pracownie malarskie prowadzili tu Jacek Malczewski i Olga Boznańska. W okresie PRL Dworek był słynnym na całą Polskę centrum muzyki jazzowej – grywali w nim m.in. Andrzej Zaucha i Jan Ptaszyn Wróblewski. 
 
Gali w Krakowie towarzyszył koncert Joanny Rybki-Sołtysiak, aktorki Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz uroczysty bankiet wydany na cześć Laureatów Konkursu przez Quality Institute.