• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
  • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
  • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

Cele Konkursu

-Identyfikowanie i promowanie podmiotów branży medycznej, które opracowały wysokie standardy w zakresie polityki jakości,

-Promowanie jednostek, które - świadcząc usługi medyczne lub dostarczając produkty  wykorzystywane w takich usługach - wykazują się nowoczesnym i innowacyjnym podejściem do zarządzania, wpływającym na efektywność i skuteczność w realizowaniu celów,

-Promowanie podmiotów branży medycznej inwestujących w nowoczesną bazę materialną w postaci sprzętu, technologii, zasobów lokalowych etc.

-Promowanie podmiotów branży medycznej, które w swojej działalności akcentują rolę personelu (kapitału ludzkiego) o najwyższych kwalifikacjach zawodowych,

-Wyróżnianie placówek o szczególnych osiągnięciach w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych (europejskich, pozarządowych) na realizację celów z zakresu świadczenia usług medycznych lub dostarczania produktów wykorzystywanych w takich usługach,

-Promowanie podmiotów sektora ochrony zdrowia kierujących się w swojej działalności zasadami etyki, profesjonalizmu, uczciwości, rzetelności i służby publicznej,

 -Upowszechnianie „dobrych praktyk” w ochronie zdrowia oraz wyróżnianie jednostek, które w swojej codziennej działalności wdrażają rozwiązania uznane za „dobre praktyki” w tej dziedzinie,

-Zapewnianie podmiotom branży medycznej możliwości ewaluacji działań w obszarze zarządzania poprzez opinie ekspertów zewnętrznych - specjalistów w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia,

-Zapewnianie certyfikowanym jednostkom informacji zwrotnej na temat skuteczności
i efektywności ich działań w obszarze zarządzania
, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością,

-Budowanie wizerunku certyfikowanych podmiotów jako placówek nowoczesnych, przyszłościowych, przestrzegających zasad profesjonalizmu i etyki w działalności publicznej i/lub rynkowej,

-Promowanie menadżerów ochrony zdrowia o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie organizacji i zarządzania,

-Wspieranie polityki projakościowej w certyfikowanych jednostkach,

-Zapewnianie certyfikowanym podmiotom możliwości wymiany doświadczeń i kontaktu służącego transferowi wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie ochrony zdrowia.