• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
  • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
  • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

Co daje udział w Konkursie?

-Placówki wyróżnione w Programie "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" otrzymują  prestiżowy certyfikat, nadany przez ekspertów ze środowiska naukowego i środowiska praktyków zarządzania, potwierdzający spełnianie wysokich standardów w dziedzinie zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem  i zarządzania wartością).

-Przyznany certyfikat i znak jakości placówka może wykorzystać w swojej komunikacji marketingowej (np. na stronie internetowej, w materiałach promocyjnych, na papierze firmowym itp.).

-Posiadanie certyfikatów jakości wzmacnia możliwości i szanse placówki w staraniach o fundusze zewnętrzne (np. środki europejskie). We wnioskach aplikacyjnych najczęściej należy wykazać posiadane certyfikaty, co przekłada się na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku.

-Udział w postępowaniu certyfikacyjnym pozwala placówce uzyskać ważną informację zwrotną na temat jakości jej działań w zakresie, którego dotyczy certyfikacja. Eksperci oceniający placówkę formułują bowiem szczegółowe recenzje z przeprowadzonej oceny, dzięki czemu menadżerowie uzyskują cenne wskazówki i rekomendacje pozwalające na wprowadzanie działań projakościowych, ulepszających procesy zarządzania.

-Wręczenie certyfikatów ma charakter uroczysty i następuje podczas Gali Finałowej organizowanej w prestiżowych miejscach: w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pałacu w Otrębusach, Dworku Białoprądnickim w Krakowie, Dworku Gościnnym w Szczawnicy i wielu innych wyjątkowych przestrzeniach. Gala to okazja do promocji certyfikowanych placówek w skali ogólnopolskiej, prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu sektorem ochrony zdrowia oraz spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy menadżerami sektora medycznego a przedstawicielami świata nauki.