• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
  • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
  • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

Idea Konkursu

"Certyfikat Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia to wyróżnienie dla danej placówki medycznej i jej kierownictwa, ale w pierwszej kolejności dla wszystkich pracowników placówki, którzy codziennie wykonują dziesiątki zadań na rzecz jakości. Pracownikom należą się największe gratulacje z tytułu pozytywnego wyniku postępowania certyfikacyjnego"

Prof. Marian Zembala, były Minister Zdrowia,
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Laureat Konkursu
- z wystąpienia podczas Gali II edycji Programu


Zapraszamy do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia". Nasz Certyfikat promuje najlepsze polskie podmioty, instytucje i firmy działające w sektorze ochrony zdrowia i branżach pokrewnych, np. farmaceutycznej czy SPA. Otrzymują go m.in. szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie, sanatoria, firmy medyczne, laboratoria, stacje pogotowia ratunkowego, gabinety medycyny estetycznej itp. Certyfikat przyznawany jest podmiotom wyróżniającym się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania i troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami. Zgłoszenia do VII edycji Programu przyjmujemy w terminie do 25 czerwca 2021 roku.

Zgłoszenie do Konkursu dostępne jest tutaj - KLIKNIJ!

Trwająca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 uświadomiła nam wszystkim, jak ważną rolę w życiu społecznym pełnią podmioty sektora ochrony zdrowia i jak gigantyczny wysiłek podejmują pracownicy tego sektora, by zapewnić nam bezpieczeństwo. Warto wyróżniać tych, którzy – zarówno w warunkach pandemii, jak i na co dzień – pracują najbardziej nowocześnie, efektywnie, innowacyjnie, dbając o nasze zdrowie i życie.

Certyfikat  „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”  ma charakter środowiskowego godła jakości i może być wykorzystywany w działalności marketingowej i promocyjnej wyróżnionych placówek, w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku medycznym, w procesie kreowania zaufania w relacjach z pacjentami, klientami czy kontrahentami, jak również w postępowaniach konkursowych, np. o fundusze europejskie, gdzie posiadanie certyfikatów jakości bywa dodatkowo punktowane. Po ubiegłorocznej edycji Programu w mediach w całej Polsce ukazało się blisko 90 publikacji poświęconych Programowi "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" i jego laureatom. Ta liczba najlepiej świadczy o potencjale promocyjnym naszego Certyfikatu.
 
W ubiegłym roku certyfikaty „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” trafiły do kilkunastu znakomitych placówek branży medycznej z całej Polski, w tym m.in. do Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku, Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o., Szpitala św. Wojciecha Wielkopolskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. SKA z Poznania, Kliniki Okulistycznej Vita-Med. sp. z o.o. We wcześniejszych edycjach Certyfikat otrzymało m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, kierowane przez prof. Mariana Zembalę.

Warto dołączyć do prestiżowego grona liderów rynku ochrony zdrowia wyróżnionych przez Kapitułę Konkursu, która wskazuje najbardziej nowoczesne, dynamiczne i przyjazne pacjentom placówki rynku ochrony zdrowia.

Certyfikaty przyznaje niezależne gremium ekspertów naukowych, których opinia posiada niekwestionowaną rangę. W Komisji w poprzednich edycjach zasiadali m.in. naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dr hab. Piotr Tyszko) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (prof. dr hab. Maciej Urbaniak). W Komisji zasiadają również praktycy zarządzania. Przyznany certyfikat potwierdza, iż w opinii Komisji placówka poddająca się ocenie spełnia wysokie kryteria w dziedzinie zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania relacjami z klientami/pacjentami, zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem i zarządzania wartością).

Oficjalne wręczenie przyznanych w ramach Programu certyfikatów i wyróżnień następuje podczas uroczystej Gali Finałowej. Gala jest okazją do promocji wyróżnionych placówek, spotkania przedstawicieli środowisk medycznych i naukowych, dyskusji, wymiany spostrzeżeń i opinii na bieżące tematy dotyczące ochrony zdrowia.

Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” buduje markę wyróżnionej nim placówki, służy kreowaniu zaufania u pacjentów, klientów i współpracowników oraz pomaga skutecznie promować się na rynku ochrony zdrowia. Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” to PRESTIŻ, NOWOCZESNOŚĆ i ZAUFANIE!